NL | ENG

Stichting IETA zet zich geheel belangeloos in om migranten en vluchtelingen een betere toekomst te bieden als zij zelfstandig willen terugkeren naar het land van herkomst of als zij in Nederland mogen blijven. Wij zijn hiervoor afhankelijk van subsidies en donaties en van de inzet van onze vrijwilligers.  We zijn een stichting met een ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst Stichting IETA heeft aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daarom als donateur gebruik  maken van belastingvoordeel. Voor meer informatie www.anbi.nl  of www.belastingdienst.nl

Wilt u ons ondersteunen of heeft u een tip over een fonds/subsidie waar wij een beroep op zouden kunnen doen?

Neemt u dan contact op met de projectleider Ina Caspers via T 0599 820992 of inacaspers@ieta.nl. 

Wilt u meer weten over het werken als vrijwilliger van IETA?

Dan kunt u bellen met onze programmamedewerkers via T 0599 820992.