NL | ENG

Hoe is stichting IETA tot stand gekomen?

‘Verloren tijd’

Eind 2013 deed de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) onderzoek naar tijdsbesteding van asielzoekers in asielzoekerscentra. Deze onafhankelijke commissie adviseert de regering en het parlement die gericht zijn op het oplossen van bestaande en te verwachten migratieproblemen. De commissie sprak hiervoor met de betrokken organisaties, uitgeprocedeerde asielzoekers en vreemdelingen die nog in afwachting waren van een beslissing. De commissie heeft vervolgens in maart 2013 het Advies ‘Verloren tijd’ uitgebracht aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 

Activering

De ACVZ adviseert in haar rapport om vreemdelingen in gezinslocaties en de vrijheidsbeperkende locatie te activeren om zo hun weerbaarheid, zelfredzaamheid en gezondheid te verbeteren. Als zij niets te doen hebben, geen scholingsmogelijkheid hebben en geen zinvolle dagbesteding, leidt dit ertoe dat veel vreemdelingen hun situatie als uitzichtloos (gaan) beschouwen. Na verloop van tijd kunnen zij niet meer bedenken hoe zij hun situatie kunnen veranderen, waardoor zij minder goed meewerken aan hun asielprocedure of vertrek. Ook gaat dit vaak ten koste van hun gezondheid.

Door activering kunnen zij beter keuzes maken vanuit een realistisch toekomstperspectief, waardoor zij sneller zelfstandig zullen terugkeren. Dit activeren kan onder andere door hen scholing aan te bieden.

Pilot

Op basis van het Advies ‘Verloren tijd’ heeft toenmalig staatssecretaris Fred Teeven in een brief aan de Tweede Kamer van 13 september 2013 onder andere toegezegd om een pilot op te zetten waarbij praktische cursussen en activiteiten worden aangeboden. Deze opleidingsmogelijkheden moeten bijdragen aan het welzijn van de bewoners, aansluiten bij de behoeften van vreemdelingen én de bereidheid tot zelfstandige terugkeer positief beïnvloeden. In zijn brief van 14 februari 2014 heeft de staatssecretaris hiervoor vervolgens voor één jaar budget beschikbaar gesteld.

International Education Ter Apel (IETA)

IETA constateerde dat er helemaal geen scholingsmogelijkheden waren voor vreemdelingen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, nota bene het grootste Asielzoekerscentrum van Nederland! Omdat men het belangrijk vond dat die er wel kwamen, nam IETA contact op met stichting Wereldwijd in Eckelrade. Deze stichting verzorgt al dertig jaar opleidingen voor allochtonen, voor vreemdelingen en voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Daar stelde de stichting voor om een dependance in Ter Apel op te richten, maar – mede gezien de te grote afstand – werd hier niet voor gekozen. Omdat IETA tóch opleidingsmogelijkheden wilde creëren in Ter Apel, werd besloten om zélf een opleidingsinstituut te starten. Binnen zeer korte tijd was er een betrokken en deskundig bestuur gevormd en op 30 oktober 2013 was Stichting IETA een feit.

In augustus 2014 kreeg de stichting de beschikking over een pand en is de stichting daadwerkelijk gestart.